Отслабването на демокрацията е друга вреда от технологичните гиганти

Антитръстовите регулации няма да са достатъчни да се поправят и предотвратяват такива щети